Snart är det dags för Regnbågs-p!!!

I början av maj är det dags för detta årets Regnbågs-P som arrangeras av Genius, UF Linköping och kårerna på Linköpings universitet. Med start 3e maj kommer det bli sex dagar med mängder av event och aktiviteter kopplade till alla delar av HBTQ+. Både föreläsningar, diskussioner och ett flertal prideflaggor lovas.

Syftet med Regnbågs-P är att skapa möjlighet för alla intresserade att lära sig mer om ämnet. Detta då det idag finns bristande kunskap i vissa sammanhang vilket bidrar till att personer exkluderas. Men även att skapa trygga miljöer för alla de som på något sätt tillhör HBTQ+.

Med denna vecka hoppas vi kunna öka kunskapen och främja en mer öppen miljö på universitetet. Samt bredda studenters perspektiv med en förhoppning om att det kommer att bli en självklar del av studentlivet i framtiden.

Håll koll på facebook-eventet för mer info!

——-Text in English——-

In the beginning of May it’s time for this years Regnbågs-P that will be held by Genius, UF Linköping and the student unions. Starting 3rd of May it will be six days with lots of events and activities surrounding every part of LGBTQ+. Both lectures, discussions and several pride flags are promised.

The purpose with Regnbågs-P is to create opportunities for anyone interested to learn more about the theme as there is a lack of knowledge and awareness today wich leads to people being excluded. But also to create comforting and free zones to all students that somehow belong to LGBTQ+.

With this week, we hope to increase awareness and promote a more open environment at the university. We also aim to increase the norm-critical perspective with the hope that it will become a natural part in students life

Keep a lookout at the Facebook event for more info!

Apply for Gen!us board 18/19

Nu börjar vårt år gå mot sitt slut, vi söker en ny styrelse och hoppas att just du ska vara intresserad! Här kommer postbeskrivningarna för de poster som tillsätts. Sista dagen att ansöka är 1 april och du söker/nominerar någon annan via länken i Facebook-eventet.

 

Generellt om Genius styrelse: Då föreningen endast är några år gammal finns det utrymme för utveckling och förändring inom alla roller. Som aktiv i styrelsen är du inte helt bunden till din roll utan alla kan ansvara för olika event eller samarbeten. Alla hjälper alla med de saker som behöver göras även om du har ett övergripande ansvar över din roll.

 

– Ordförande: Som ordförande har du det yttersta ansvaret för föreningen. Arbetsuppgifter består i bland annat att hålla i möten, ansvara för dagordningen, fördela ansvarsområden och se till att föreningen arbetar enligt föreningens syfte. Ordförandens mål är att bidra till och arbeta för en god gruppdynamik men också att se till att det finns ett långsiktigt tänk i föreningens arbete. Hen stöttar styrelseledamöterna i deras arbeten.  

 

– Vice ordförande: Som vice ordförande agerar du som ordförandes högra hand. Om ordförande är borta så är det du som har hand om veckomötena. Posten vice ordförande har möjlighet att bistå andra poster då den är väldigt fri. Tiden du inte lägger på att hjälpa ordförande går att disponera på valfritt sätt. Vice ordförande är även den som leder arbetet och projektgruppen för att arrangera Regnbågs-P.

 

– Kassör: Som kassör har du hand om föreningens ekonomi. Detta betyder att du ansvarar för bland annat bokföringen samt har koll på inköp inom föreningen. Är du strukturerad och har ett intresse för ekonomi så är den här posten perfekt för dig. Tidigare erfarenheter är inte nödvändigt utan viktigast är en god inlärningsförmåga.   

 

– Sociala medier: Som ansvarig för sociala medier styr du bland annat föreningens Instagram- och Facebook-konton. Arbetsuppgifter består i att bland annat marknadsföra på sociala medier, skriva medlemsmail, uppdatera hemsidan samt dela andra inlägg som du anser är relevanta för Gen!us medlemmar. Det finns utrymme att vara kreativ och utveckla rollen som sociala medier-ansvarig. Denna post passar dig som är kreativ och är intresserad av marknadsföring.

 

– Eventansvarig(2st): I posten som eventansvarig ansvarar du tillsammans med en annan person för att anordna event. Arbetet som eventansvarig innebär att du har huvudansvaret vid planerandet och genomförandet av event. Under förra året anordnades genusfikor, kreativ workshop, sittning, pub och mycket mer. Är du intresserad av att förverkliga dina dröm aktiviteter eller anordna lärorika och roliga event? Tveka inte att söka.

 

– Workshop: Gen!us arbetar utbildande genom att erbjuda workshops och föreläsningar för andra föreningar på Liu. Som ansvarig för workshops är det ni som bokar in möten, planerar terminens kommande workshops och ansvarar för det praktiska. Tidigare år har vi haft workshops och föreläsningar med StuFF och Linteks fadderister, med LiUs faddrar, med Maskinteknologsektionens medlemmar och mycket mer. Ni kommer sedan att ha ett workshop-team där ni tillsammans lägger fram material och håller i föreläsningarna.

 

– Samarbetsansvarig. Vår förening har under året många samarbeten med andra föreningar eller andra som är intresserade. Samarbeten vi gjort i år är allt från att hålla en pub med Pub örat till gemensamma lunchföreläsningar med andra föreningar. Som samarbetsansvarig har du övergripande koll på dessa och arbetar även nära workshopansvarige för att ta fram dessa. Det finns också utrymme att spåna fram samarbeten som du tycker skulle vara intressanta. Denna post är till för dig som kan ha många bollar i luften och vill driva föreningen framåt.

 

– Tryck och PR: Som tryck och PR- ansvarig har du som uppgift att skapa snygga grafiska material till föreningen. Marknadsföringen består av flyers, posters samt fixa originella bilder på Facebook och andra grafiska uppdrag. Du kommer arbeta nära tillsammans med Sociala medier-ansvarig. Är du kreativ och har viss erfarenhet av Photoshop, InDesign och Illustrator eller liknande program så passar den här posten dig perfekt.

 

—-Text in English—-

 

Our year is coming towards an end, and we’re now recruiting the board for 18/19 and we’re hoping that you want to apply! See the different posts below. The last date to apply is April 1st and you do it through the link in our Facebook-event.

 

About being in the Genius board: Since the organisation is only a few years old the roles are not set in stone and therefore change and development is possible within all roles. As active in the genius board you will not only be tied to your role, since anyone can be responsible for an event or collaboration. Everyone will give the others a hand when needed, even if you have the overall responsibility for your role.

 

– President of the board: As the president, you will have responsibility for the association. Duties consist of being in charge of the weekly meetings, be responsible for the agenda and to ensure that the association is working according to the association’s purpose. The president’s goal is to contribute to and work for a good group dynamics but also see to that there is a long term focus within the work. You will also support the other board members in their work.

 

– Vice president of the board: As the vice president, you’re acting as the president’s right hand. You replace the president if she/he is absence. As vice president, you have the opportunity to put your own stamp on the position because you have a lot of free rein.

 

– Treasurer: As the treasurer, you have the responsibility for the association’s economy. This entails the ongoing bookkeeping and the purchases within the association. If you are organized and have an interest in economy, then this is the perfect position for you. Previous experience is not necessary, but most important is a good learning ability.  

 

– Social Media: As head of social media, you are in control of Instagram and Facebook. Duties consist of market and send out membersmail, update the webpage, share Gen!us events and share posts that you find relevant for Gen!us members. There is room to be creative and evolve the role. This post will suit you if you’re creative and is interested in marketing. 

 

-The head of activities: This position is responsible for organizing events together with the other head of activites. This means that you have the main responsibility for the planning and implementations of the events. Last year, we organized genusfikor, creative workshops, a dinner party, pub and much more. Are you interested to create your dream event and organize educational and fun events? Do not hesitate to apply.  

 

– Workshop: Gen!us educational work consist of offering workshops and lecture to other associations at LiU. As the head of workshops, you are responsible for booking appointments, plan upcoming workshops and other practical duties. Previous years we have had workshops and lectures for StuFF and Linteks fadderister, for LiU’s faddrar, for members from the Mechanical Engineering program and many more. You will have a workshops team that you will work with regarding submit materials and holding lectures.   

 

-Press and PR: As head of press and PR, your tasks consist of creating stylish graphical materials for the association. The promotion consists of flyers, posters and to create original images for facebook as well as other graphical tasks. You will work closely together with the the head of social media. If you are you creative and have some experience with Photoshop, InDesign and Illustrator or similar programs then this position is perfect for you.

 

– Head of co-operations. During the year, our association recieves many requests for different collaborations with other associations and similar. The collaborations we have done this year is for example holding a pub with pub Örat to joint lunch lectures with other associations. As a collaborator you have a comprehensive overview of these and a close cooperation with the workshop-post to create them. There is also room to come up with collaborations that you think would be interesting. This post will suit you if you like to have a lot on your plate and want to help genius move forward!

“Ta det som en man” – Lunchföreläsning om mansnormer

Våran ordförande Axel Arlesten kommer hålla en lunchföreläsning om mansnormer!

Ett nytt år, en ny man!. Denna inspirationsföreläsningen handlar om de normer kring att vara man och vad det innebär. Under 45 minuter kommer det att inspireras och diskuteras med mannen i fokus. Vad menar vi när vi säger “ta det som en man” eller vad får uttryck som “kärlek börjar alltid med bråk” för effekt. Följ med på en personlig berättelse där Axel Arlesten berättar om egna erfarenheter och kopplar detta de rådande mansnormer och machokulturen.

 

När: 24 januari

Tid: 12.15-13.00

Var: C2, Campus Valla


FörebildHen – Sittning HT17

Finns det någon du alltid har sett upp till? Som kanske inspirerat dig till att välja din utbildning eller får dig att vilja rita och skapa? Du kanske har någon favoritförfattare vars böcker du läst så många gånger att du tappat räkningen? Kanske en av dina vänner eller släktingar är helt fantastiska personer som du beundrar?

Överallt finns det saker som inspirerar oss eller får oss att våga vara oss själva så på denna sittning är det fritt fram att hylla just dessa. Kom som din mamma eller pappa, din favoritartist, som dig själv eller varför inte bara huvudkaraktären i din favoritfilm? Det är dags att ge våra förebilder och det som stärker oss lite uppmärksamhet!

När? 25e november, 18:30
Var? Ryds Herrgård
Pris? 240 kr (alkoholfritt)/ 280 kr (alkoholhaltig dryck) – i detta pris ingår en tvårätters vegetarisk middag samt dryck till maten. Är du medlem i Gen!us blir sittningen 20 kr billigare!

Anmälan görs här: goo.gl/rHa5bN
Betalning ska ske senast 12 november annars förlorar du din plats.

Kom ihåg att precis som vanligt förespråkar vi i Gen!us en trygg plats för alla på alla våra event.

Sökning Styrelse 17/18

Hej!
Vad fantastiskt roligt att du tänker söka till Gen!us styrelse 17/18. Ansökningsperioden är 20/3 – 9/4. På medlemsmötet den 26/4 kommer den nya styrelsen att tillsättas.
Vi söker 9 personer till styrelsen.

 

Ordförande: Som ordförande har du det yttersta ansvaret för föreningen. Arbetsuppgifter består i bland annat att hålla i möten, ansvara för dagordningen och se till att föreningen arbetar enligt föreningens syfte. Ordförandens mål är att bidra till och arbeta för en god gruppdynamik. Hen stöttar styrelseledamöterna i deras arbeten.

 

Vice ordförande: Som vice ordförande agerar du som ordförandes högra hand. Om ordförande är borta så är det du som har hand om veckomötena. Som vice ordförande har man möjlighet att sätta sin egen prägel på posten då man har mycket fria tyglar.

 

– Kassör: Som kassör innebär att du har hand om föreningens ekonomi. Detta betyder att du har hand om bland annat bokföringen samt har koll på inköp inom föreningen. Är du strukturerad och har ett intresse för ekonomi så är den här posten perfekt för dig. Tidigare erfarenheter är inte nödvändigt utan viktigast är en god inlärningsförmåga.

 

– Sociala medier: Som ansvarig för sociala medier styr du bland annat Instagram och Facebook. Arbetsuppgifter består i att bland annat marknadsföra och dela Gen!us event samt även inlägg som du anser är relevanta för Gen!us medlemmar.

 

– Eventansvarig: I posten som eventansvarig ansvarar du för att anordna event tillsammans med ditt utskott. Arbetet som eventansvarig innebär att du har huvudansvaret vid planerandet och genomförandet av event. Under förra året anordnades genusfikor, kreativ workshop, sittningar, pub och mycket mer. Är du intresserad av att arbeta och leda en grupp samt anordna lärorika och roliga event? Tveka inte att söka.

 

– Workshop (x2): Gen!us arbetar utbildande genom att erbjuda workshops och föreläsningar för andra föreningar på Liu. Som ansvarig för workshops är det ni som bokar in möten, planerar terminens kommande workshops och ansvarar för det praktiska. Tidigare år har vi haft workshops och föreläsningar med StuFF och LinTeks fadderister, med LiUs faddrar, med Maskinteknologsektionens medlemmar och mycket mer. Ni kommer sedan att ha ett workshop-team där ni tillsammans lägger fram material och håller i föreläsningarna.

 

– Tryck och PR: Som tryck och PR- ansvarig har du som uppgift att skapa snygga grafiska material till föreningen. Marknadsföringen består av flyers, posters samt fixa originella bilder på facebook och andra grafiska uppdrag. Är du kreativ och har viss erfarenhet av Photoshop, InDesign och Illustrator eller liknande program så passar den här posten dig perfekt.

 

– Norrköpingsutskottansvarig: Som Norrköpingsutskottansvarig är du representant för Gen!us i Norrköping. Du har ansvar för ett utskott som befinner sig i Norrköping och kommer att vara kontakten mellan styrelsen och utskottet. Du ser till att arbetet i Norrköping sker i linje med föreningens syfte. Du genomför och planerar bland annat event i Norrköping.

 

***

 

Hey!

So fantastic that you want to be a member of the board. The application period is 20/3 – 9/4. At the member meeting on 26/4, the new board will be selected. We are looking for nine people to be a part of the board.

 

– President of the board: As the president, you will have responsibility for the association. Duties consist of being in charge of the weekly meetings, be responsible for the agenda and to ensure that the association is working according to the association’s purpose. The president’s goal is to contribute to and work for a good group dynamics. She/He supports the other board members in their work.

 

– Vice president of the board: As the vice president, you’re acting as the president’s right hand. You replace the president if she/he is absence. As vice president, you have the opportunity to put your own stamp on the position because you have a lot of free rein.

 

– Treasurer: As the treasurer, you have the responsibility for the association’s economy. This entails the ongoing bookkeeping and the purchases within the association. If you are organized and have an interest in economy, then this is the perfect position for you. Previous experience is not necessary, but most important is a good learning ability.

 

– Social Media: As head of social media, you are in control of Instagram and Facebook. Duties consist of market and share Gen!us events and share posts that you find relevant for Gen!us members.

 

-The head of activities: This position is responsible for organizing events with the help of your committee. This means that you have the main responsibility for the planning and implementations of the events. During last year, we organized genusfikor, creative workshops, dinner parties, pub and much more. Are you interested to work and lead a group and organize educational and fun events? Do not hesitate to apply.

 

– Workshop (x2) : Gen!us educational work consist of offering workshops and lecture to other associations at LiU. As the head of workshops, you are responsible for booking appointments, plan upcoming workshops and other practical duties. Previous years we have had workshops and lectures for StuFF and Linteks fadderister, for LiU’s faddrar, for members from the Mechanical Engineering program and many more. You will have a workshops team that you will work with regarding submit materials and holding lectures.

 

-Press and PR: As head of press and PR, your tasks consist of creating stylish graphical materials for the association. The promotion consists of flyers, posters and to create original photos/headers for Facebook and other graphical tasks. Are you creative and have some experience with Photoshop, InDesing and Illustrator or similar programs then this position is perfect for you.

 

-Norrköping committee responsible: As the head of the committee in Norrköping you are a representative of Gen!us in Norrköping. You are responsible for a committee that is in Norrköping and will be the contact between the board and the committee. You make sure the work in Norrköping works towards the association’s purpose. You plan and implement events in Norrköping.

Välkommen!

Vi är föreningen GEN!US, en studentförening vid Linköpings Universitet som verkar för ett mer inkluderande och normkritiskt klimat. Föreningen har i huvudsak två funktioner:

☞ Med en intersektionell, feministisk värdegrund fungerar föreningen som en resurs för de arrangörer inom studentlivet som känner sig osäkra i genusfrågor.

☞ Föreningen anordnar även egna evenemang. Dessa kan exempelvis vara filmvisningar, bokcirklar, diskussionsfikor eller sittningar.

 

Föreläsning med FATTA! Man

För en vecka sedan så föreläste Shahab Ahmadian från FATTA! Man på campus Valla i samarbete med Genius, Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet, LinTek – Linköpings teknologers studentkår, Consensus – Medicinska fakultetens studentkår och Lika Villkor vid Linköpings universitet.

I dagens samhälle föds majoriteten av alla män in i en manskultur. I en manskultur där sexuellt våld idag är en del. ’Det börjar med mig’ handlar om manskulturen och mannen. Går han att rädda, hur ser vi på oss själva, hur förhåller vi oss till sex, till känslor och till varandra?

FATTA MAN möjliggör för pojkar och män att ta ansvar och vara del av den positiva förändringen för samtycke i praktik och lagstiftning och en manlighet utan sexualiserat våld. Bakom FATTA MAN står FATTA, Make Equal och Män för Jämställdhet

FATTA MAN bygger på insikten om att dagens destruktiva manlighetsnormer är begränsande, och att vi tillsammans bör kämpa för en annan sorts manlighet. Genom FATTA MAN vill vi öka medvetandet om samtycke och tala om gråzoner och tillsammans undersöka var gränserna går för ömsesidig respekt när det gäller sex.

En riktigt bra föreläsning.

fatta

Verksamhet 15/16

✏ Genusfika

Under ett flertal tillfällen under hösten har det anordnats fikastunder med möjlighet till diskussion utifrån diskussionslappar.

 

✏ Föreläsningar & samarbeten

– FLiNS: Föreläsning om diskriminering

– LSek och UU: Föreläsning om normkritisk pedagogik med tillhörande workshop

– GEN!US international: Workshop-serie på engelska

 

✏ Sittning

Under hösten hölls den första sittningen ”SittningHen” med tema glitter på Kårhuset Kollektivet.

 

✏ Pub

GEN!US-pub på Ryds Herrgård anordnades den 9e mars.

 

✏ Filmvisning

Under hösten har ett flertal filmer med koppling till genus visats på Campus Valla med efterföljande diskussion kring filmen.

 

✏ Quiz

I samarbete med Elsas Hus och Skylten anordnades ett feministiskt quiz där en frivillig deltagaravgift gick till Musikhjälpens arbete för klimatfrågor.

 

✏ Övriga deltaganden

– Girlpower-mässa på Elsas Hus 9e april
– Konstutställning ”Fem frackar & en balklänning” VT16