Välkommen!

Vi är föreningen GEN!US, en studentförening vid Linköpings Universitet som verkar för ett mer inkluderande och normkritiskt klimat. Föreningen har i huvudsak två funktioner:

☞ Med en intersektionell, feministisk värdegrund fungerar föreningen som en resurs för de arrangörer inom studentlivet som känner sig osäkra i genusfrågor.

☞ Föreningen anordnar även egna evenemang. Dessa kan exempelvis vara filmvisningar, bokcirklar, diskussionsfikor eller sittningar.