GEN!US är en ideell förening som har till ändamål att öka genusmedvetenheten på Linköpings Universitet genom att granska föreningar, evenemang och utbildning, samt fungera som en plattform för samtal kring genus. Genom diskussioner, möten, workshops och föreläsningar hoppas vi uppnå en förnyelse av förlegade traditioner för att på så sätt motverka diskriminering och exkludering. Föreningen arbetar utifrån en feministisk värdegrund och är politiskt obunden.

Föreningens stadgar går att hitta här.

Gen!us styrelse består av följande:

Johanna Heide – Ordförande
Beatrice Ronsten – Vice ordförande
August Helgesson – Eventansvarig
Gerson Gamarra – Eventansvarig
Lina Nordin – Tryck & PR
Nils Lundkvist – Samarbetsansvarig
Lotta Bennert – Kassör
Greta Jonsson – Workshopansvarig
Mollie Holmström – Workshopansvarig
Lotta Buhrgard – Sociala medier

 

Om du vill bli medlem i Gen!us och stötta vår verksamhet gör en inbetalning på 50 kr till PG 770441-4 och märk betalningen med ditt LiU-ID samt skicka ett mail med ditt namn till oss på geniusstyrelse@gmail.com

.
If you want to join and support our cause, just write your name and send an email to us (geniusstyrelse@gmail.com)