Föreläsning med FATTA! Man

För en vecka sedan så föreläste Shahab Ahmadian från FATTA! Man på campus Valla i samarbete med Genius, Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet, LinTek – Linköpings teknologers studentkår, Consensus – Medicinska fakultetens studentkår och Lika Villkor vid Linköpings universitet.

I dagens samhälle föds majoriteten av alla män in i en manskultur. I en manskultur där sexuellt våld idag är en del. ’Det börjar med mig’ handlar om manskulturen och mannen. Går han att rädda, hur ser vi på oss själva, hur förhåller vi oss till sex, till känslor och till varandra?

FATTA MAN möjliggör för pojkar och män att ta ansvar och vara del av den positiva förändringen för samtycke i praktik och lagstiftning och en manlighet utan sexualiserat våld. Bakom FATTA MAN står FATTA, Make Equal och Män för Jämställdhet

FATTA MAN bygger på insikten om att dagens destruktiva manlighetsnormer är begränsande, och att vi tillsammans bör kämpa för en annan sorts manlighet. Genom FATTA MAN vill vi öka medvetandet om samtycke och tala om gråzoner och tillsammans undersöka var gränserna går för ömsesidig respekt när det gäller sex.

En riktigt bra föreläsning.

fatta