Verksamhet 15/16

✏ Genusfika

Under ett flertal tillfällen under hösten har det anordnats fikastunder med möjlighet till diskussion utifrån diskussionslappar.

 

✏ Föreläsningar & samarbeten

– FLiNS: Föreläsning om diskriminering

– LSek och UU: Föreläsning om normkritisk pedagogik med tillhörande workshop

– GEN!US international: Workshop-serie på engelska

 

✏ Sittning

Under hösten hölls den första sittningen ”SittningHen” med tema glitter på Kårhuset Kollektivet.

 

✏ Pub

GEN!US-pub på Ryds Herrgård anordnades den 9e mars.

 

✏ Filmvisning

Under hösten har ett flertal filmer med koppling till genus visats på Campus Valla med efterföljande diskussion kring filmen.

 

✏ Quiz

I samarbete med Elsas Hus och Skylten anordnades ett feministiskt quiz där en frivillig deltagaravgift gick till Musikhjälpens arbete för klimatfrågor.

 

✏ Övriga deltaganden

– Girlpower-mässa på Elsas Hus 9e april
– Konstutställning ”Fem frackar & en balklänning” VT16