Snart är det dags för Regnbågs-p!!!

I början av maj är det dags för detta årets Regnbågs-P som arrangeras av Genius, UF Linköping och kårerna på Linköpings universitet. Med start 3e maj kommer det bli sex dagar med mängder av event och aktiviteter kopplade till alla delar av HBTQ+. Både föreläsningar, diskussioner och ett flertal prideflaggor lovas.

Syftet med Regnbågs-P är att skapa möjlighet för alla intresserade att lära sig mer om ämnet. Detta då det idag finns bristande kunskap i vissa sammanhang vilket bidrar till att personer exkluderas. Men även att skapa trygga miljöer för alla de som på något sätt tillhör HBTQ+.

Med denna vecka hoppas vi kunna öka kunskapen och främja en mer öppen miljö på universitetet. Samt bredda studenters perspektiv med en förhoppning om att det kommer att bli en självklar del av studentlivet i framtiden.

Håll koll på facebook-eventet för mer info!

——-Text in English——-

In the beginning of May it’s time for this years Regnbågs-P that will be held by Genius, UF Linköping and the student unions. Starting 3rd of May it will be six days with lots of events and activities surrounding every part of LGBTQ+. Both lectures, discussions and several pride flags are promised.

The purpose with Regnbågs-P is to create opportunities for anyone interested to learn more about the theme as there is a lack of knowledge and awareness today wich leads to people being excluded. But also to create comforting and free zones to all students that somehow belong to LGBTQ+.

With this week, we hope to increase awareness and promote a more open environment at the university. We also aim to increase the norm-critical perspective with the hope that it will become a natural part in students life

Keep a lookout at the Facebook event for more info!