Lämna vittnesmål

vittnesmal

Via detta formulär kan du skicka in vittnesmål om exkludering/diskriminering du upplevt vid Linköpings universitet ELLER positiva händelser då exkludering/diskriminering motarbetats/hindrats. Det kan både handla om något i en studiemiljö eller i studentlivet. Det kan alltså röra sig om allt ifrån en föreläsare som är heteronormativ i sin undervisning, gyckel med stötande innehåll, sexistiskt bemötande under festkvällar på något av kårhusen, förnedrande lekar, normer (exempel på kvinno-, mans-, vithets-, cis-, heteronormer m.m.) till transfobiska eller exotifierande eventteman osv. Men också om när du/någon har påtalat/förhindrat/tagit tydlig ställning emot liknande saker.

 

Länk till vittnesmålsformulär