Du kan ta kontakt med oss i styrelsen genom att skicka ett mail till geniusstyrelse@gmail.com eller kontakta oss via vår facebooksida.