Om du vill bli medlem i Gen!us och stötta vår verksamhet gör en inbetalning på 50 kr till PG 770441-4 och märk betalningen med ditt LiU-ID samt skicka ett mail med ditt namn till oss på geniusstyrelse@gmail.com.

If you want to join and support our cause, just write your name and send an email to us (geniusstyrelse@gmail.com)